Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів 18.09.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»

62418, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Кільцева, будинок 41.

Шановний акціонер АТ «КДБК»!

Доводимо до Вашого відома, що наглядовою радою АТ «КДБК» було прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».
Позачергові загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» відбудуться 18 вересня 2017 року о 14.00 в залі №1 на 2-му поверсі торгівельного центру, розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, Набережний в’їзд, будинок 7.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 12.30, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 13.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 18 вересня 2017 року, - 12 вересня 2017 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішення

1. Про обрання лічильної комісії.
Обрати лічильну комісію на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 18 вересня 2017 року у складі : Бєлінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Коган Є.І. – головний бухгалтер АТ «КДБК», Лисун Т.П. – секретар-референт АТ «КДБК», Павленко Н.М. – заступник начальника відділу капітального будівництва АТ «КДБК», Панова Н.О. – старший бухгалтер АТ «КДБК».

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
Прийняти таке рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 18 вересня 2017 року:
1.Встановити таку тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:
- до 15 хвилин на одну доповідь;
- до 1 хвилини на одне запитання;
- до 3 хвилин на одну відповідь на запитання;
- до 5 хвилин на один виступ у дебатах.
Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних зборів з числа акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3. Про обрання секретаря загальних зборів.
Обрати ____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
секретарем позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 18 вересня 2017 року.

4. Про внесення змін до статуту Товариства.
У зв’язку зі створенням у Товаристві колегіального виконавчого органу – Правління, внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом викладення статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток №1).
Доручити підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції голові та секретарю загальних зборів.

5. Про затвердження Положення про правління АТ «КДБК».
Затвердити Положення про правління АТ «КДБК» (додаток №2).

6. Про внесення змін до положення «Про наглядову раду».
Внести зміни до положення «Про наглядову раду», виклавши Положення про наглядову раду АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №3).
Адреса веб-сайту АТ «КДБК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - www.kdsk.com.ua.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», за місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у робочі дні, робочий час у кімнаті № 3 на 1-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, а в день проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - також у місці їх проведення;
Посадовою особою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степанян Е.Е.

Т.в.о генерального директора АТ «КДБК» Р.А. Алексанян

Динамика

строительства

Февраль 2019 года
КУРЯЖСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Видео

Партнеры Генплан поселка