Харківська ОДПІ Харківської області ДПС повідомляє(07.08.2013)

Бізнес Харківського району сплатив до державної скарбниці понад  260 млн. грн.

Про це повідомили, у Харківській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходівв у Харківській області.

Так, за січень - липень поточного року надходження до Зведеного бюджету становлять 260630,6 тис. грн., що  більше встановленого завдання на 21346,5 тис. грн., завдання виконано на 108,9%.

До Державного бюджету сплачено 120214,4 тис. грн., що на 10992,5 тис. грн. більше і становить виконання на 110,1%.

До Місцевого бюджету спрямовано 140416,2 тис. грн., що на 12587,1 тис. грн. більше минулорічного  показника. Завдання виконано на 108,0%, додатково надійшло 10354,0 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим платежем до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Надходження від нього становлять 99471,9 тис. грн., що складає 70,8% від усіх надходжень до Місцевого бюджету. Додатково надійшло 3471,9 тис. грн., що становить виконання на 103,6%.

Від плати за землю надійшло за січень - липень поточного року 18508,3 тис. грн., що на 1401,1 тис. грн. більше минулого року і становить виконання на 106,4%.

«Спрощенці» сплатили до місцевого бюджету 16322,1 тис. грн. єдиного податку, що на 5927,5 тис. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Завдання виконано на 124,3 %, додатково надійшло 3187,5 тис. грн.

Такі показники свідчать про підвищення рівня податкової культури платників податків Харківського району.

«Спрощенці» Харківського району за сім місяців поточного року сплатили до бюджету

понад 16,3 млн. грн.

 Це на 5,9 млн. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. Темп приросту склав 157,0%.

 Такі цифри озвучила під час апаратної наради заступник начальника Харківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів Наталя Назарець.

 Вона зазначила, що єдиний податок є одним із основних складових у наповненні місцевого бюджету Харківського району. Надходження від нього за січень-липень поточного року становлять 16322,1 тис. грн., що на 5927,5 тис. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Завдання виконано на 124,3 %, додатково надійшло 3187,5 тис. грн.

 «Покращення сервісного обслуговування платників податків та запровадження нових сервісів від Міністерства доходів і зборів України є пріоритетним напрямком в роботі», - зазначила Наталя Назарець. 

9 серпня - подання декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця

Платники єдиного податку – фізичні особи–підприємці, віднесені до третьої та п’ятої груп, податкову декларацію за І півріччя 2013 року мають подати не пізніше 9 серпня.

 Нагадуємо, платники, які звітують за квартал чи за півріччя подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

 Платник податку зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації. Така сума сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації. Тобто, останнім днем сплати суми податкового зобов’язання, зазначеної у податковій декларації буде – 19 серпня 2013 року.

 Відповідна норма передбачена статтями 49, 57 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями).

Як сплачувати єдиний податок у разі здійснення кількох видів господарської діяльності?

Платники єдиного податку І та ІІ груп, які здійснюють кілька видів господарської діяльності, повинні застосовувати максимальний розмір ставки податку, встановленої для обраних видів діяльності. Це також стосується і ситуації, коли фізичні особи-підприємці-платники єдиного податку здійснюють діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради.

 Так, для платників І групи максимальний розмір податку становить 10% мінімальної заробітної плати. Для платників ІІ групи – 20%. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

 Нагадуємо, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб-підприємців. Залежно  від виду господарської  діяльності, з розрахунку на календарний місяць, розмір ставки податку становить:

 - для І групи платників – у межах від 1 до 10% розміру мінімальної заробітної плати;

 - для ІІ групи – від 2 до 20%.

 Порядок нарахування, розміри та строки сплати єдиного податку регулюється розділом XIV Податкового кодексу України.

Ведення Книги обліку доходів фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку

Платники єдиного податку першої та другої груп, а також платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів. У Книзі щоденно, за підсумками робочого дня, відображаються отримані доходи.

 Платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів і витрат. 

 Форми Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 № 1637.

 Записи у зазначених книгах здійснюються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід. Зокрема, зазначаються кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку, та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги). Водночас, у Книзі обліку доходів і витрат зазначаються  понесені витрати, зокрема, суми оплачених, придбаних товарів (робіт, послуг), виплаченої заробітної плати, на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 Дані таких книг використовуються фізичною особою-підприємцем для заповнення Податкової декларації.

 Відповідні норми ведення обліку платниками єдиного податку визначені у ст.296 Податкового кодексу України.

 Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку  встановлено гл. І розд. ХІV ПКУ.

Особливості подання звітності в електронному вигляді

Після того, як платник надіслав звітність електронною поштою (засобами телекомунікаційного зв’язку) до органу Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів), він отримує першу та другу квитанції.   

Перша квитанція підтверджує передачу податкових документів в електронному вигляді до органу Міндоходів. Ця квитанція надсилається органами Міндоходів на електронну адресу платника, з якої було отримано податкову звітність. Якщо платник не отримав першу квитанцію, то податковий документ вважається неодержаним.

Друга квитанція підтверджує прийняття податкових документів платника до бази даних Міндоходів. У квитанції мають міститися:

 - реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі,

 - відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа,

 - результати перевірки електронних цифрових підписів (далі – ЕЦП),

 - інформація про платника податків,

 - дата та час приймання,

 - реєстраційний номер,

 - податковий період, за який подається податкова звітність,

 - дані про відправника квитанції.

 На цю квитанцію накладається ЕЦП органу Міндоходів, здійснюється її шифрування та надсилання платнику засобами телекомунікаційного зв’язку.

 Обидві квитанції складаються у двох примірниках. Другі примірники першої та  другої квитанцій в електронному вигляді зберігаються в органі Міндоходів.

 Нагадаємо, якщо податковий документ в електронному вигляді надійшов до органу  Міндоходів до 16 години, то протягом двох годин з моменту прийняття (неприйняття) платнику надсилається друга квитанція. У разі, якщо звітність надійшла до органу Міндоходів після 16 години, то друга квитанція надсилається платнику протягом перших двох годин наступного робочого дня.

 Відповідна норма визначена р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 №23.

Порядок справляння державного мита з операцій відчуження нерухомого майна

 Укладення фізичними особами договорів про відчуження об’єктів нерухомого майна, потребує обов’язкового нотаріального посвідчення. Зокрема, до таких об’єктів належать житлові будинки, квартири, кімнати, дачі, садові (дачні) будинки та інші об’єкти  нерухомості.

 Під час обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що знаходиться у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, державне мито справляється виходячи із суми договору. Якщо сума договору є меншою за оціночну вартість такого майна, то державне мито справляється від оціночної вартості.

 Ставка державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, встановлена у розмірі 1 відсотка суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп.«а» п.3 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито»).

 Нагадаємо, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

 Законодавчим актом, яким регулюється сплата державного мита, розміри ставок, перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито є Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993р. №7-93 «Про державне мито» (із змінами і доповненнями).

 Особливості обчислення і сплати державного мита визначає Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 № 811.

Ввезення лікарських засобів через митний кордон України

 Пора відпусток триває. При поверненні із-за кордону громадянам слід знати, що лікарські засоби можна ввозити з собою у ручній поклажі або в супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі.

Лікарські засоби, що продаються без рецепта лікаря, перевозяться лише у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини). У протилежному випадку особа повинна мати з собою рецепт на відповідний лікарський засіб.

 Водночас слід пам’ятати, що такі лікарські засоби перевозяться лише у кількості, яка не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті, виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або закладу охорони здоров’я.

Перелік особистих речей, які громадяни мають право ввезти або вивезти, не сплачуючи мито

 Засоби IT – технологій мають обмеження у кількісному складі під час перетину кордону. Громадянам необхідно це знати,  щоб уникнути непорозумінь під час проходження зеленого коридору.  Так, законодавством України дозволяється провозити:

  - один фотоапарат, одну кіно- або відеокамеру разом з обґрунтованою кількістю фото-, відео-, кіноплівок і додаткового приладдя;

 - стільникові (мобільні) телефони у кількості не більше двох штук;

 - переносні персональні комп’ютери у кількості не більше двох штук і периферійне обладнання та приладдя до них; флеш-карти у кількості не більше трьох штук;

 - калькулятори, електронні книжки у кількості не більше двох штук.

Всі ці  товари у вказаній кількості відносяться до особистих речей громадянина, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю. Повний перелік товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей громадянина наведено у ст. 370 Митного кодексу України.

З 1 вересня 2013 року готівкові розрахунки з фізичними особами обмежуються

 Таке рішення прийняло Правління Нацбанку України та закріпило Постановою від 6 червня 2013 року № 210. Даним документом також внесені зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

 Уже з настанням осені громадяни, які співпрацюватимуть з юридичними особами чи підприємцями не матимуть права протягом одного дня розраховуватись між собою готівкою, загальна сума якої перевищує 150 тисяч гривень, незалежно від кількості платіжних документів. Відповідне обмеження передбачене і у разі розрахунків між фізичними особами за договорами куплі -продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню. Наразі, якщо сума буде більшою, то оплату по сумі перевищення можна буде здійснити лише в безготівковій формі, тобто через розрахунковий рахунок в банку або через платіжну картку. Про це в першу чергу повинні пам’ятати громадяни, які продаватимуть або купуватимуть нерухомість чи провадитимуть операції з автотранспортом. Варто наголосити, що граничні норми не поширюватимуться на розрахунки юридичних осіб та підприємців з бюджетами, добровільні пожертвування та благодійну допомогу, а також  на використання коштів, які видаються на відрядження. А підприємствам додатково нагадаємо, що порушення  касової дисципліни тягнуть за собою штрафні санкції відповідно до норм Адмінкодексу та Указу Президента №436.

 Зауважимо, що прийняті зміни спрямовані на скорочення готівкових розрахунків та сприятимуть поступовій легалізації доходів і як наслідок зменшенню тіньової економіки.

До уваги платників податку на прибуток!

Підприємства раз у році подають декларацію з податку на прибуток і сплачують на її основі податкові зобов’язання. Суб’єкти господарювання, які за підсумками звітного періоду отримали прибуток більше 10 млн. грн. щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній податковий рік.

 Однак, згідно з Податковим кодексом України декларації з податку на прибуток за підсумками І півріччя повинні подавати платники:

 - які за підсумками 2012 року не отримали прибутку або отримали збиток, а за підсумками I кварталу  2013 року отримали прибуток;

 - які за підсумками 2012 року були прибуткові і сплачували авансовий внесок, а за підсумками І кварталу 2013 року не отримали прибуток або отримали збиток.

 Ці платники повинні подавати податкову декларацію з податку на прибуток за перше півріччя, три квартали звітного року та звітний рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань. Граничний термін подання податкової звітності за І півріччя 2013 року припадає на 9 серпня 2013 року.

 При цьому, що платники податку на прибуток з доходами більше 10 млн. грн. які були прибуткові в 2012 році, і не декларували збитки або відсутність об’єкту оподаткування за І квартал звітного року, а за І півріччя звітного року отримали збитки або «нульовий» об’єкт оподаткування, не мають підстав для подання декларацій і припинення сплати 1/12 авансових внесків до кінця поточного року.

 

Динамика

строительства

Февраль 2022 года

Видео

Партнеры Генплан поселка